Sponzori politických strán

Mirror of http://datanest.fair-play.sk/datasets/32 .

More information in Slovak:

Deklarovaní sponzori od roku 2000.

Údaje sú manuálne spracované z výročných správ politických strán, ktoré sú zverejnené na webe Národnej rady. Údaje sú zverejnené v stave, v akom sú uvedené vo výročnej správe. Napriek povinným auditom sa však stalo, že niektoré z darov boli prijaté nezákonne a strany ich museli vrátiť. Iným problémom je, že v prípade SDKÚ sa vyskytli deklarované dary od fyzických osôb, ktoré popreli, že by také dary strane poskytli. Takéto problematické dary zatiaľ nie sú označené. Plánovanou úpravou dát bude, že sa tieto skutočnosti uvedú v poznámke. Napriek tomu, že niekoľko záznamov obsahuje ICO, ak darcom bola právnická osoba, tento údaj je skôr výnimočný. O kompletnosti údajov možno predpokladať, že je vysoká, kvôli ručnému spracovaniu dát je však zvýšené riziko výskytu chýb spôsobených preklepmi. Plánovanou zmenou štruktúry tabuľky je zavedenie dátumovej premennej.

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://datanest.fair-play.sk/datasets/32
Autor Aliancia Fair-Play
Posledná aktualizácia 6 Apríl, 2018, 06:21
Vytvorené 8 December, 2015, 13:48