Register Organizácií

Mirror of http://datanest.fair-play.sk/datasets/1 .

More information in Slovak:

Dataset obsahuje všetky subjekty, ktoré majú pridelené IČO: všetky právnické osoby (aj nekomerčné), plus živnostníkov.

Register všetkých organizácií Slovenskej Republiky podľa Štatistického úradu SR. Dataset obsahuje všetky subjekty, ktoré majú pridelené IČO – teda v podstate ide o všetky právnické osoby (aj nekomerčné), plus živnostníkov. Dataset však (až na výnimky) neuvádza fyzické osoby, ktoré sú s tou-ktorou právnickou osobou späté. Údaje v tejto tabuľke sú spracovávané automaticky, preberajú sa z webu Štatistického úradu raz týždenne. Vzhľadom na automatické spracovanie sa nedajú vylúčiť chyby. Proces preberania a ukladania dát nie je ešte úplne vyladený, problematické sú dátumy. Pravidelne aktualizujeme názvy spoločností aj ich zániky. Keďže tieto aktualizácie musíme robiť postupne v malých dávkach, môže trvať dlhšie, kým sa zmena názvu alebo zánik firmy prejavia v našej databáze. Dátumy zmien názvov v položke Name history preto neodzrkadľujú dátum, kedy bol názov zmenený, ale dátum, kedy bol nový názov zaznamenaný v našom datasete. Nemáme žiadne poznatky o tom, že dáta by neboli úplné (v zmysle, že niektorý zo záznamov by chýbal). Kvôli spôsobu pridávania údajov na strane Štatistického úradu môžu byť niektoré firmy uvedené v datasete duplicitne.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://datanest.fair-play.sk/datasets/1
Author Aliancia Fair-Play
Last Updated April 6, 2018, 06:26
Created December 14, 2015, 11:26