Vestník verejného obstrávania od roku 2006

Mirror of http://datanest.fair-play.sk/datasets/2 .

More information in Slovak:

Základný prehľad výsledkov verejných obstarávaní za roky 2005 až 2015 pochádzajúce z Vestníka verejného obstarávania.

Základný zoznam oznámení o výsledku verejného obstarávania od roku 2005. Pre podrobnejšie údaje pozrite dataset Vestník verejného obstarávania, ten obsahuje podstatne väčšie množstvo informácií. Výhodou datasetu Vestník verejného obstarávania – starý však je, že obsahuje aj staršie dáta spred roku 2009. Oba datasety priebežne aktualizujeme.

V tomto datasete sa nachádzajú údaje z Vestníka verejného obstarávania (VVO), ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie. Údaje sú spracúvané automaticky. Vzhľadom na rozsah jednotlivých oznámení sa z každého vyberajú len najdôležitejšie údaje.

Právnické osoby, ktoré sú uvedené v oznámení, sú dosadené z „registra organizácií“ podľa IČO. Možnou chybou pri automatickom spracovaní údajov je zle uvedené IČO (napr. preklep) vo vestníku – taký prípad by sa v Dataneste prejavil nielen nesprávnym IČOm, ale aj nesprávnym uverením názvu obstarávateľa, prípadne víťaza súťaže. Overenie správnosti je jednoduché – v detailoch záznamu je link na pôvodné oznámenie vo VVO, kde možno vidieť originálne a kompletné údaje.

Pri automatickom spracúvaní sa situácia, keď vo verejnom obstarávaní je viacero víťazov, rieši tak, že pre každého víťaza sa vytvorí osobitný záznam. Viacero záznamov pri tom istom obstarávaní teda nie je automaticky duplicitou, či inou chybou. V prípade pochybností odporúčame už vyššie popísané rýchle overenie v origináli.

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://datanest.fair-play.sk/datasets/2
Autor Aliancia Fair-Play
Posledná aktualizácia 6 Apríl, 2018, 06:24
Vytvorené 14 December, 2015, 11:25